Scoala cu cls. I-VIII Petrosnita

 

Scoala cu cls. I-VIII Petrosnita

Primul înscris (document) care atestă faptul că în satul Petroşnița exista învățământ organizat, se numeşte RUFLAC, cu nr. de înregistrare 334/ 1776, aflat în ARHIV VOIVODINE Y SREMSKYM KARLOVCIMA (A. V.) ILIRSKA BVORSKA KANCELARIJA (I.D.K.).

 

Şcoala şi-a modificat locul, după cum satul şi-a schimbat vatra. Când satul îşi avea vatra în locul numit „Numere” (lângă şoseaua națională E 70), şcoala a funcționat pentru copiii din Petroşnița şi pentru copiii din Vălişoara (sat ce îşi avea vatra la 200 m de satul Petroşnița), numărând 32 elevi, băieți şi fete şi avea ca învățător pe Toma Pilu.

 

Dintre cadrele didactice cu activitate mai longevivă amintim pe învățătorul Ilie Bugariu, primul învățător localnic (1926-1933), apoi familiile învățătorilor Mihai şi Ioana Anderca (1932- 1968) şi ale domnului Aurel şi Salvina  Isac (1964 – 2004) şi continuată de fiul acestora Daniel Aurel Isac (1990 – şi prezent)

Cadre localnice amintim pe învățătoarele Petria Deca Anderca, Elisabeta Paica şi altele mai tinere, pe lângă o mulțime de cadre didactice care făceau şi fac naveta de la Caransebeş.

 

Pe actuala vatră a satului au fost construite două localuri de şcoli, una construită între anii 1934-1935, cu două săli de clasă şi cancelarie şi alta construită între anii 1970-1976, cu două nivele cu 10 săli de clasă şi dependințe.

 

Scoala din Petroşnița a funcționat cu 7 clase până în 1948 (Reforma învățământului din acest an,  lasă la sate doar ciclul primar), din  anul 1948 până în 1960 a funcționat doar ciclul primar, ca din 1960 până în 1974 să funcționeze cu ciclul gimnazial. Din anul 1974 până în 1990 şcoala a funcționat ca şcoală cu clasele I-X, pentru ca după 1990 şi până prezent funcționează ca școală cu clasele I-VIII, și  şcolarizează copiii absolvenți a patru clase din comun a Bucoşnița cu învățământul gimnazial, adică copiii de la școlile primare din Bucoșnița și Vălișoara. Numărul copiilor este în din ce în ce mai mic. Numărul lor este între 90 -120 în ambele cicluri, plus 20-25 copii la Grădinița cu Program Normal.

 

 

Informatii publice

 

 

Anul 2012