Investitii


1. Alimentare cu apa curenta si canalizare - proiect finantat de SAPARD.

Investitii Com. Bucosnita investitii comuna Bucosnita